fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Ile kredytów sprzedały banki

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Stopy zwrotu z inwestycji deweloperów wynoszą średnio 20 proc. Banki zarabiają na "hipotekach" połowę tego. Ceny mieszkań są realnie o 50 proc. wyższe niż w 2004 r.
Tak wynika z właśnie ogłoszonego raportu Związku Banków Polskich. Bankowcy twierdzą, że w drugim kwartale 2014 r. akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych lekko przyspieszyła. Banki udzieliły łącznie 45,5 tys. nowych kredytów o wartości 9,6 mld zł.To wzrost odpowiednio o 8,48 proc. i 8,17 proc. wobec pierwszego kwartału.
- Nie można jednak jeszcze ocenić, czy obserwowany wzrost liczby i wartości kredytów wobec poprzedniego kwartału zwiastuje odbicie czy tylko sezonową korektę - mówi Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

MdM słabnie

Zainteresowanie udziałem w programie „Mieszkanie dla młodych" było w II kwartale relatywnie mniejsze. Banki zaakceptowały 3842 wnioski na łączną kwotę 88,5 mln złotych. Tym samym udział kredytów z dofinansowaniem w liczbie nowych umów spadł z 10 proc. w pierwszym kwartale do 8,4 proc. w drugim.
- Trudno o ocenę efektywności programu po zaledwie sześciu miesiącach jego funkcjonowania. Musimy również pamiętać, że "MdM" jest działaniem doraźnym, ukierunkowanym na bardzo wąski segment rynku. W Polsce potrzebne jest natomiast rozwiązanie systemowe. ZBP wypracował dostosowane do polskich uwarunkowań makroekonomicznych założenia działania kas oszczędnościowo-budowlanych, eliminujące obawy o zbyt wysokie koszty i związane z tym zagrożenia dla budżetu państwa z tytułu wspierania skłonności do oszczędzania w tym systemie. Projekt ten został przedłożony właściwym organom władzy. Uruchomienie w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule kas budowlanych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Średni kredyt: 205 tys. zł

Po drugim kwartale wartość całego portfela kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 339,244 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,25 proc. (o 4,172 mld zł) w porównaniu do I kwartału bieżącego roku. W tym czasie liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy wzrosła nominalnie o 34 773 (1,91 proc.), wynosząc łącznie 1 855 439 sztuk.
W strukturze walutowej nowo udzielonych kredytów w II kwartale 2014 roku nie doszło do wielkich zmian. Kredyty udzielone w złotym stanowiły 99,69 proc. portfela, a ich udział wzrósł w porównaniu do I kwartału bieżącego roku o 0,21 p.p. Kredyty denominowane w euro stanowiły 0,28 proc. struktury, było to mniej o 0,23 p.p.
W kolejnych kwartałach można się spodziewać jeszcze mniejszego udziału tych kredytów w wolumenie, ponieważ już od 1 lipca została ograniczona możliwość udzielania kredytów walutowych. Jedynie osoby zarabiające w walucie obcej będą mogły uzyskać taki kredyt. Przeciętna wartość kredytu udzielonego w rodzimej walucie wyniosła 205 692 zł, pozostając na niemal takim samym poziomie jak w poprzednim okresie.
Wartość przeciętnego kredytu denominowanego w walucie obcej wyniosła natomiast 653 086 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 roku o 152 737 zł (30,53 proc.). W strukturze nowo udzielonych kredytów w badanym kwartale doszło do wyraźnego wzrostu kredytów w wysokości do 100 tys. zł. Wzrost wyniósł 3,32 p.p. w porównaniu do I kwartału 2014 roku, w rezultacie kredyty te stanowiły 21,70 proc. portfela banków.
Najwyższy spadek udziału w strukturze nowych kredytów odnotowano w przypadku kredytów o wartości mieszczącej się w przedziale od 300 do 400 tys. zł i wyniósł on 2,04 p.p. W II kwartale portfel nowych kredytów zdecydowanie zmniejszył się w segmencie kredytów o wysokim LtV.
Udział kredytów, których LtV przekroczyło 80 proc. spadł o 9,08 p.p., w wyniku czego stanowiły one 47,59 proc. portfela nowych kredytów. Natomiast już drugi kwartał z rzędu rośnie popularność kredytów o wskaźniku LtV od 50 do 80 proc. W badanym kwartale ich udział wzrósł o 7,12 p.p.

Pośrednicy zadowoleni

Za pośrednictwem sześciu największych firm należących do ZFDF, w II kwartale udzielono kredytów o wartości 3,6 mld zł, co stanowi 38,4 proc. wartości wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.
- W drugim kwartale obserwowaliśmy zwiększony popyt na kredyty hipoteczne. Wzrost aktywności w tym segmencie odnotowały wszystkie firmy znajdujące się w naszym zestawieniu. Zawód doradcy powrócił do swojej pierwotnej roli, w której nie tylko wskazywał najkorzystniejszy kredyt, lecz przedstawiał instytucje bankowe, które są skłonne udzielić finansowania dla danego przypadku - mówi Andrzej Oślizło, prezes zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, prezes Expander Advisors.

Niewielkie zmiany cen

Drugi kwartał 2014 roku przyniósł spadek średniej ceny transakcyjnej w trzech miastach. W stolicy stawka ta była niższa o 40 zł za mkw. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Do większego spadku cen doszło w Łodzi i Wrocławiu, gdzie średnie obniżyły się odpowiednio o 81 i 118 zł na mkw.
W pozostałych miastach analitycy Amron zarejestrowali nieznaczne wzrosty średniej ceny za mkw. mieszkań - mieściły się one w przedziale od 20 do 100 zł. Miesiące wiosenne przyniosły cykliczny wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji oraz wydanych pozwoleń na budowę. W drugim kwartale bieżącego roku wydano 42 540 pozwoleń na budowę, czyli o 25 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.
Okres od kwietnia do czerwca sprzyja również rozpoczynaniu nowych budów, dlatego też drugi kwartał przyniósł tradycyjnie wzrost liczby budów rozpoczętych w porównaniu do pierwszego kwartału. Liczba nowych inwestycji wyniosła 40 021, co oznacza kwartalny wzrost o 24 proc. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła drugi kwartał z rzędu, w badanym kwartale zmniejszyła się o 14 proc. i wyniosła 30 726.
- więcej o rynku kredytów mieszkaniowych - jutro na stronach ekonomicznych "Rz"
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA