fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Odprawa przed przybyciem: zgłoszenie przez Internet dla przedsiębiorców

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z początkiem 2014r. Służba Celna udostępniła nową usługę dotyczącą tzw. „odprawy przed przybyciem". Jest to jedno z uproszczeń i ułatwień wpisujące się w koncepcję uelastycznienia odpraw celnych. Wykorzystując posiadaną infrastrukturę informatyczną umożliwiono przedsiębiorcom zgłoszenie towaru jeszcze przed jego pojawieniem się w porcie.
Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie ankietowe wykazało duże zainteresowanie instytucją zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru. Z korzyści, jakie bezpośrednio wskazali respondenci można wyróżnić:
- usprawnienie odpraw celnych,
- wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości przed przybyciem towaru dzięki możliwości wcześniejszego zweryfikowania przez organ celny zgłoszenia celnego,
- szybsze zwolnienie towarów do procedury celnej,
- oszczędność czasu klientów/wcześniejsza dostawa.
Istotą tego typu odprawy jest złożenie zgłoszenia celnego jeszcze przed przedstawieniem towaru organowi celnemu. Umocowanie prawne dla instytucji zgłoszenia celnego złożonego przed przedstawieniem towaru.
Co stanowi prawo?
Art. 201 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu celnego: „organy celne mogą zezwolić na złożenie zgłoszenia celnego zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary lub zanim udostępni je do kontroli w urzędzie celnym, w którym złożono zgłoszenie celne lub w innym urzędzie celnym lub miejscu wyznaczonym przez organy celne. Organy celne mogą określić termin, w zależności od okoliczności, w którym towary mają zostać przedstawione lub udostępnione. Jeżeli towary nie zostaną przedstawione lub udostępnione w wyznaczonym terminie, zgłoszenie celne uznaje się za niezłożone".
Złożenie wyprzedzającego zgłoszenia umożliwia organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w oparciu o dane przekazane przez przedsiębiorcę. Dostarczone w ten sposób informacje podlegają weryfikacji formalnej i analizie ryzyka, której wyniki znajdą odzwierciedlenie w braku dyrektyw lub ich przyporządkowaniu do zgłoszenia celnego.
Przyjęcie zgłoszenia celnego następuje po przedstawieniu towaru i na tym etapie następuje automatyczna analiza ryzyka, a jej wynik jest ostateczny.
Instytucja zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru nie może być przez zgłaszającego wykorzystywana do przekazywania prowizorycznych danych, celem sprawdzenia reakcji organu celnego w odniesieniu do prawidłowości wypełniania zgłoszenia celnego i wyliczenia należności celnych. „Odprawa przed przybyciem" może mieć miejsce wyłącznie, gdy posiadane przez zgłaszającego informacje pozwalają na wypełnienie wszystkich wymaganych pól dokumentu SAD, z wykorzystaniem danych, które są kompletne i znajdują potwierdzenie w posiadanych przez niego dokumentach transportowych i handlowych.
W konsekwencji taka procedura umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie formalności celnych, zwiększa płynność w dokonywaniu odpraw, redukuje koszty i ma bezpośredni wpływ na wzrost konkurencyjności polskich portów morskich.
Źródło: Ministerstwo Finansów
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA