fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: Ugoda lekarza z NFZ w sprawie nadwykonania rozliczana po wypłacie

W stosunku do lekarzy fiskus odstępuje od generalnej zasady korekty wstecznej przychodu.
Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Medyk-przedsiębiorca, któremu w wyniku negocjacji NFZ zapłaci za nadwykonania, nie musi korygować faktur za miesiące, których one dotyczą.
W stosunku do lekarzy fiskus odstępuje od generalnej zasady korekty wstecznej przychodu. Nawet jeśli wypłata dotyczy wcześniejszych okresów rozliczeniowych, to skoro lekarzowi nie przysługiwało w tym czasie roszczenie o wypłatę, przychód powstaje dopiero w chwili jej faktycznego otrzymania na podstawie późniejszej ugody. Tak uznał w niedawnej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Usługa, a później ugoda

Sprawa dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, świadczącej usługi medyczne polegające na opiece paliatywnej i hospicyjnej na podstawie umowy z NFZ. Usługi są rozliczane co miesiąc zgodnie z raportem. Na koniec miesiąca podatnik wystawia fakturę.
Wystawia też faktury korygujące za świadczenia medyczne wykraczające poza limity NFZ. Jeśli fundusz ma środki, w wyniku negocjacji dochodzi do podpisania ugody, w której zobowiązuje się zapłacić dodatkowe wynagrodzenie. Koszty usług nadliczbowych, tzw. nadwykonań, zwraca w następnym roku po przedłożeniu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowym.
Pytanie dotyczyło rozliczenia podatkowego kwoty wynikającej z tej ugody. Zdaniem lekarza datą powstania przychodu jest ostatni dzień każdego miesiąca, którego dotyczy faktura. Korekta przychodu, tj. pomniejszająca i powiększająca przychód, wynikająca z faktury korygującej, powinna być ujęta do uprzednio wykazanego przychodu należnego.

Ważne roszczenie

Generalnie fiskus twierdzi, że skutki korekty faktur powinny zostać odniesione wstecz, tj. do okresu ich ewidencjonowania, bo dotyczą zdarzeń z przeszłości. Pomimo to w tym wypadku Izba Skarbowa stwierdziła, że lekarz nie powinien dokonywać korekty, ale rozliczać przychód na bieżąco.
Organ wyjaśnił, że dopóki NFZ nie zaakceptuje zapłaty za wykonane, ale nieuzgodnione wcześniej usługi, podatnik nie może dochodzić tej zapłaty. Zmienia to dopiero ugoda. Przychód powstanie w chwili otrzymania należności, na mocy art. 14 ust. 1i ustawy o PIT. Ten przepis stosuje się wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania przychodu na podstawie zasad ogólnych.

Numer interpretacji ITPB1/415-542/14/MR

Opinia dla „Rz"
Grzegorz ?Grochowina, ekspert podatkowy z KPMG
Zasada powstawania przychodu z usług ciągłych w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego dobrze się sprawdza w wypadku umów ramowych. Współpracujący ze sobą przedsiębiorcy mogą wykonywać usługi, które dopiero później są akceptowane przez kontrahenta. ?W stałych stosunkach gospodarczych niekiedy wręcz wymaga się odpowiednich działań jeszcze przed formalnym zawarciem umowy. Potwierdzają to też interpretacje MF, w których organy stwierdzają, ?że gdy NFZ nie może odmówić finansowania jakiegoś świadczenia, przychód lekarza powstaje z chwilą jego wykonania. Uznanie, ?jak w opisywanej interpretacji, że do momentu ugody usługa była świadczeniem nieodpłatnym, choć MF potwierdza ją w wypadku kontraktów z NFZ, w innych sytuacjach rzadko będzie przystawać ?do rzeczywistości. Częściej poprawne będzie skorygowanie wcześniejszych rozliczeń.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA