fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracująca mama w dokumentach ZUS

Rzeczpospolita
Nie tak łatwo jest naliczyć składki i wykazać w zusowskich formularzach kobietę, która przechodzi w trakcie miesiąca na urlop macierzyński lub wychowawczy
Osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń. Są także objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, gdy nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia. Płatnikiem dla pracownika na urlopie wychowawczym jest zatrudniający, a dla pobierającego zasiłek macierzyński – pracodawca lub zleceniodawca zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 osób albo ZUS.Płatnicy zgłaszają te osoby do zakładu, wykazując je w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA lub ewentualnie ZUS RZA.Nie składają za nich zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS ZUA, ponieważ wykazanie w raporcie ZUS RCA lub ZUS RZA traktujemy na równi ze zgłoszeniem. Składki emerytalne i rentowe za osobę na zasiłku macierzyńskim wykazujemy w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, a emerytalne, rentowe i zdrowotne...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA