fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obowiązują od 30 czerwca 2014

NIEPEŁNOSPRAWNIRozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (DzU z 6 maja 2014 r., poz. 576)Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (DzU z 6 maja 2014 r., poz. 577) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU z 23 czerwca 2014 r., poz. 814)Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 24 czerwca 2014 r., poz. 820)...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA