fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Horyzont 2020: Nowe pożyczki i poręczenia dla firm

Wartość pomocy będzie zależeć od produktu finansowego i wielkości firmy
Rzeczpospolita
Już na jesieni polskie przedsiębiorstwa, zarówno duże, jak i z sektoraMŚP, będą mogły sięgnąć po pomoc finansową z programu „Horyzont 2020”.
Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły już nowe unijne instrumenty finansowe i usługi doradcze, które mają ułatwić innowacyjnym firmom dostęp do finansowania. Chodzi o produkty „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów" kierowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Środki te będą dostępne niezależnie od funduszy z polityki spójności oraz rolnej. – Z programu „Horyzont 2020" mogą korzystać firmy i instytucje badawcze z całej UE. Wyłącznie od polskich przedsiębiorstw i sektora finansowego zależy więc, jaka część wsparcia trafi do Polski – mówi „Rz" Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
Program „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów" będzie obejmować pięć produktów. Pierwszy to „Duże projekty InnovFin", które poprawią dostęp do finansowania innowacyjnych projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa oraz beneficjentów niebędących firmami, np. uczelnie. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa i instytucje z krajów UE oraz państw stowarzyszonych będą mogły liczyć na pożyczki z EBI o wartości od 7,5 do 300 mln euro.
InnovFin na finansowanie wzrostu spółek o średniej kapitalizacji to analogiczny instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw do 3 tys. zatrudnionych, w tym MŚP. Finansowanie pochodzić będzie z EBI i przyjmie formę pożyczek, gwarancji, instrumentów pośrednich (w tym mezzanine) oraz quasi-kapitałowych. Zakres pomocy to 7,5–25 mln euro.
W ramach „InnovFin do celów gwarancji dla spółek o średniej kapitalizacji" dostępne będą gwarancje oraz pożyczki warunkowe też o wartości od 7,5 do 25 mln euro, przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw większych, do 3 tys. zatrudnionych. Finansowanie zapewni Europejski Bank Inwestycyjny, korzystając z pośredników finansowych (banków i instytucji finansowych) działających w poszczególnych państwach UE i państwach stowarzyszonych. Dzięki gwarancjom i regwarancjom EBI pośrednicy będą w stanie zaproponować produkty finansowe na preferencyjnych warunkach.
„InnovFin do celów gwarancji dla MŚP" zapewni dostęp do finansowania innowacyjnym małym i średnim firmom do 499 zatrudnionych, poszukującym kredytów bądź innych form finansowania o wartości od 25 tys. do 7,5 mln euro. Środki zapewni Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), a udostępnią je wybrani krajowi pośrednicy finansowi korzystający z gwarancji bądź regwarancji udzielonych przez EFI.
Ostatni z instrumentów to „Usługi doradcze InnovFin". Będą one świadczone przez EBI. Mają na celu poprawę wiarygodności kredytowej w oczach banków. EBI będzie też doradzał klientom, jak poprawić warunki dostępu do finansowania ryzyka na potrzeby projektów z dziedziny badań naukowych i innowacji.
Zdaniem Lewickiego polscy pośrednicy finansowi, w tym banki, zaoferują pomoc firmom już na jesieni.

Informacje o programach są dostępne na miejscu, w kraju

W Polsce szczegółowych informacji dotyczących instrumentów finansowych dostępnych w ramach programu Horyzont 2020 i innych ramowych programów Unii Europejskiej udziela tzw. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich. Obsługuje on zarówno instytucje finansowe, które planują zostać pośrednikami finansowymi, jak i przedsiębiorców zainteresowanych ofertą preferencyjnego finansowania. Bezpłatna pomoc ze strony ekspertów punktu jest dostępna w całym kraju. Przedsiębiorcy i potencjalni pośrednicy finansowi mogą też zajrzeć na stronę: www. instrumentyfinansoweue.gov.pl lub uzyskać odpowiedź pod adresem e-mail: programy@ zbp.pl.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA