fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa nie zmieni właściwości miejscowej sądu pracy

www.sxc.hu
Strony stosunku pracy nie mogą zapisać w umowie, że spory pracownicze będzie rozstrzygał inny niż właściwy miejscowo sąd pracy.
Takie konkluzje zawiera postanowienie Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r. (II PZP 1/13).Sąd Najwyższy wyraził pogląd o niedopuszczalności zawierania tzw. umów prorogacyjnych w odniesieniu do stosunku pracy, rozpatrując pytanie prawne sądu okręgowego dotyczące możliwości zawarcia takiej umowy oraz charakteru tzw. właściwości przemiennej w sprawach pracowniczych (art. 461 § 1 k.p.c.).Zgodnie z art. 46 § 1 k.p.c. możliwe jest zawieranie tzw. umów prorogacyjnych, których istota sprowadza się do ustalenia w porozumieniu stron właściwości miejscowej do rozstrzygania sporów sądowych mogących wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego (np. z umowy). Strony mogą przekazać rozstrzygnięcie takiego sporu sądowi, który nie jest właściwy miejscowo na podstawie przepisów prawa, lub też ograniczyć prawo wyboru strony, jeżeli wedle przepisów prawa strona może wybrać sąd właściwy miejscowo (tzw. właściwość przemienna). Umowa prorogacyjna nie dotyczy jednak właściwości...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA