fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dochód wypłacony cudzoziemcowi a PIT

Umowa o dzieło wykonywana przez nierezydenta na terytorium innego kraju, lecz na rzecz polskiej firmy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 maja 2014 r. (III SA/Wa 3182/13).Polska spółka, organizując targi ?w Niemczech, na podstawie umowy ?o dzieło zatrudniła do obsługi swojego stanowiska mieszkańca Niemiec. Osoba ta nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, nie prowadzi na terytorium Polski działalności gospodarczej i nie przedstawiła certyfikatu rezydencji podatkowej. We wniosku o interpretację indywidualną spółka zadała pytanie, czy jest zobowiązana do obliczenia i pobrania 20-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi.Zdaniem spółki obowiązek taki nie wystąpi ze względu na to, że honorarium wypłacane jest osobie fizycznej niemającej w Polsce miejsca zamieszkania, a sama usługa świadczona jest na terytorium Niemiec. Należy więc uznać, że nie jest spełniona podstawowa przesłanka z art. 3 ust. 2a ustawy ?o PIT obligująca do opodatkowania dochodów nierezydentów, gdyż przychód nie je...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA