fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia: jaka granica odpowiedzialności za szkodę

www.sxc.hu
Jan Bończa-Szabłowski
Fundamentalnym problemem jest ustalenie sumy ubezpieczenia. Jaka powinna ona być?
Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Szkoda przekraczająca rozmiarem sumę ubezpieczenia nie zostanie pokryta w części wykraczającej ponad nią. W przypadku szkody na mieniu ustalenie sumy ubezpieczenia przynajmniej pozornie wydaje się proste. Gorzej wygląda ustalenie możliwych i realnych do osiągnięcia zysków oraz poziomu kosztów stałych. Mówimy wtedy o pewnym stanie hipotetycznym, wysoce prawdopodobnym, ale jednak niepewnym.PrzykładW poprzednim roku firma produkcyjna zanotowała obrót ?10 mln zł i zysk na poziomie ?2 mln zł. Koszty stałe wyniosły ?4 mln zł. Ze względu na specyfikę działalności ustalono, że firma potrzebuje maksymalnie ?12 miesięcy na uzyskanie pełnej sprawności w razie zajścia szkody z tytułu ryzyk elementarnych (maksymalny okres odszkodowawczy). Zakładając dynamikę na poziomie 10 proc. rocznie oraz uwzględniając ewentualne zajście zdarzenia szkodowego pod sam koniec okresu polisowego, ustalono, że suma ubezpiec...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA