fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienie z CIT tylko dla samodzielnych podatników

www.sxc.hu
Samobilansujące się przedsiębiorstwa nie mogą być uznane za samodzielnych podatników. W konsekwencji nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2014 r. (IBPBI/2/423-1659/13/AK).Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zamierza wyodrębnić ze swojej struktury organizacyjnej osobne przedsiębiorstwa – zespoły poradni – i wyposażyć je we własną strukturę organizacyjną, przedmiot działania i majątek. W myśl art. 2 ust. 3 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej, dla wyodrębnionych przedsiębiorstw będzie sporządzany odrębny od spółki bilans. Dla tak opisanego zdarzenia przyszłego spółka spytała, czy ?w świetle ustawy o CIT wyodrębnione przedsiębiorstwa uzyskają status podatników podatku dochodowego, a ich dochody będą wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolnione od opodatkowania są dochody podatników, których celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia w części przeznaczo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA