fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jak ściągnąć zaległe należności za wynajem lokalu

Pozbycie się dłużnika z lokalu nie rozwiązuje wszystkich problemów. Skoro bowiem nie płacił wcześniej, to i po wyprowadzeniu nie będzie tego robił.
O zaległy czynsz  można walczyć w sądzie. W postępowaniu o zapłatę możliwe jest zastosowanie uproszczonej formy dochodzenia należności. Trzeba w złożonym pozwie wyraźnie zaznaczyć, że chce się, by sprawa była rozpatrywana w trybie nakazowym lub upominawczym. Sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym nakaz zapłaty, gdy przedstawione dowody wskazują, że ma rację właściciel.
W zależności od tego, jak silnymi dowodami dysponuje  przedsiębiorca, uzyska on silniejszy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym lub słabszy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Orzeczenie przesyła się powodowi oraz pozwanemu, który może wnieść sprzeciw (zarzuty). Jeśli tego nie zrobi w ciągu dwóch tygodni, to nakaz ma skutki prawomocnego wyroku.
Nie można też zapomnieć o dołączeniu do pozwu wszelkich dokumentów potwierdzających racje właściciela lokalu, takich jak wezwanie dłużnika do zapłaty oraz nieopłacone rachunki za lokal oraz podniesieniu wszelkich zarzutów i złożeniu  wszystkich wniosków dowodowych.
Dokumenty powinny być oryginalne lub, co jest często praktykowane, poświadczone przez notariusza, a gdy w imieniu przedsiębiorcy występuje adwokat lub radca prawny – przez te osoby.
Sąd rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym – niewyznaczana jest rozprawa. ?Z chwilą wydania nakazu zapłaty można iść już do komornika z wnioskiem o zabezpieczenie wierzytelności na majątku najemcy, ale trzeba go wskazać. Może to być np. konto, samochód, grunt.
Jeżeli jednak zostaną wniesione zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a sąd wyższej instancji utrzyma nakaz, to w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty trzeba skierować do tego samego sądu wniosek ?o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA