fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Tak dla małych projektów inwestycyjnych

www.sxc.hu
Do 28 kwietnia małe i średnie firmy ?z województwa wielkopolskiego mogą starać się o dotacje przyznawane w ramach tzw. pomocy de minimis.
Pod koniec marca władze wojewódzkie tego regionu rozpoczęły nabór wniosków do tzw. działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP", schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis". Konkurs będzie prowadzony do 28 kwietnia.
Z nazwy działania wynikają dwie istotne informacje. Jedna taka, że pieniądze zostały zarezerwowane dla mikro, małych i średnich firm. I tylko tacy przedsiębiorcy mają prawo składać aplikacje.
Po drugie, z faktu wykorzystania pomocy de minimis, a nie regionalnej pomocy inwestycyjnej wynika, że w grę wchodzi realizacja raczej niewielkich projektów. Generalnie bowiem sama zasada pomocy de minimis oznacza, że firmie nie wolno przyznać więcej niż 200 tys. euro pomocy. I to też pod warunkiem, że przedsiębiorca nie wykorzystał już limitu tej pomocy.
Tylko do takiego progu dotacja traktowana jest jako „niewielka" i z tego powodu niezagrażająca konkurencji na rynku europejskim. W opisywanym konkursie zgodnie z jego regulaminem maksymalna wysokość dotacji została jeszcze obniżona. I wynosi ona 400 tys. zł, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu – 350 tys. zł. Jednocześnie ustalono procentowy poziom dofinansowania. I wynosi on maksymalnie 60 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych. To oznacza, że zdobycie dotacji w największej dopuszczalnej wysokości wymaga nakładów w wysokości około 670 tys. zł (kosztów kwalifikowanych).
Na wsparcie inwestycji, które zostaną najwyżej ocenione, władze wojewódzkie zarezerwowały milion euro. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ?w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8–15 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Warto podkreślić, że w każdym przypadku o dochowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpłynięcia do urzędu. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, instrukcje ?i wzory dokumentów można znaleźć na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, DzUrz UE L 214 z 9 sierpnia 2008) na kategorię małych i średnich firm składają się te przedsiębiorstwa, które:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA