fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli faktura doszła po czasie, trzeba zrobić korektę

Otrzymanie dopiero w 2008 r. faktury od dostawcy z Holandii wystawionej w marcu 2007 r. wymaga skorygowania dwóch dokumentów: deklaracji VAT-7 za marzec 2007 r. i informacji podsumowującej VAT-UE za I kwartał roku 2007 r.
Jestem podatnikiem VAT UE. Sporadycznie kupuję towary od kontrahentów z terytorium Wspólnoty. W marcu 2007 r. od firmy z Holandii kupiłem kilka sztuk odzieży. Faktura od niej, wystawiona w marcu, w związku z podaniem niewłaściwego adresu dotarła do mnie dopiero w tym roku. W jakim okresie i jak powinienem rozliczyć zakup? Deklaracje składam za każdy miesiąc. - pyta czytelnik.Ze względu na to, że – co do zasady – dostawca w transakcji wewnątrzunijnej korzysta z preferencyjnej 0-proc. stawki podatku, transakcje te są pod szczególną kontrolą fiskusa. Polski podatnik jest zobowiązany wykazać ją dwukrotnie: najpierw w deklaracji miesięcznej VAT, a następnie w kwartalnej informacji podsumowującej (o której mowa w art. 100 ustawy o VAT).Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT), które zdefiniowane są w art. 9 ustawy o VAT, powinny być wykazywane w deklaracjach VAT-7 zgodnie z momentem powstawania obowiązku podatkowego. W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA