fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wszystkie różnice wpływają na podatek

Wyjaśniamy, jak rozliczyć różnice kursowe powstałe na skutek wyceny rozrachunków w walutach obcych oraz środków własnych na rachunku walutowym
Zgodnie z wymogami przepisów o rachunkowości na koniec roku finansowego dokonujemy wyceny naszych rozrachunków w walutach obcych oraz środków własnych na rachunku walutowym i rozpoznajemy w związku z tym różnice kursowe. Jak rozliczyć takie różnice kursowe w CIT, jeśli wybraliśmy podatkową metodę rozliczania różnic kursowych? Odpowiadają eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers: Sylwia Mazurkiewicz, starszy menedżer, Renata Król-Głowacka, konsultantka i Marcin Madej, starszy konsultant:Ustawa o CIT w art. 15a ust. 1 wskazuje katalog sytuacji, które skutkują powstaniem różnic kursowych mających wpływ na podstawę opodatkowania. W katalogu tym nie wskazano wycen należności i zobowiązań w walutach obcych oraz wycen środków zgromadzonych na rachunku walutowym dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, na zakończenie roku finansowego. Zatem różnice takie powinny pozostać bez wpływu na wynik spółki skalkulowany dla celóył...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA