fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Mazowsze dostanie pożyczkę na janosikowe, ale nie od samorządów

www.sxc.hu
Senat zaproponował, aby pożyczka dla Mazowsza na przyszłoroczne janosikowe pochodziła z budżetu państwa, a nie ze składek pozostałych samorządów wojewódzkich. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaopiniowała ją pozytywnie.
Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłowie omawiali poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Określa ona zasady podziału rezerwy subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadza rozwiązanie ułatwiające samorządowi województwa mazowieckiego spłatę przyszłorocznego janosikowego.
Posłowie uchwalili aby przyszłoroczna wpłata Mazowsza została obniżona o 240 mln zł. Proporcjonalnie miały zostać zmniejszone także subwencje dla pozostałych 15 samorządów wojewódzkich. Tą swoistą pożyczkę Mazowsze byłoby zobowiązane oddać pozostałej piętnastce w latach 2015 - 2017.
Wersja zaproponowana przez Senat różni się diametralnie od tej uchwalonej przez Sejm.
– Proponujemy, aby samorząd województwa, którego przyszłoroczna wpłata na część regionalną subwencji ogólnej przekracza 400 mln zł mogło skorzystać z pożyczki udzielonej z budżetu państwa do wysokości stanowiącej różnicę między kwotą wpłaty na tą subwencję, a kwotą 400 mln zł – mówi Janusz Sepioł, senator RP. – Warunkiem udzielenia pożyczki będzie przygotowanie przez samorząd województwa programu postępowania ostrożnościowego zawierającego działania racjonalizujące gospodarkę finansową, w tym ograniczające wydatki budżetowe – dodaje.
- Taka udzielona z budżetu państwa pożyczka byłaby oprocentowana, a także podlegałaby zwrotowi – mówi Hanna Majszczyk wiceminister finansów.
Poprawka to dobra informacja dla pozostałej 15 samorządów województw. Oznacza bowiem, że na pomoc dla Mazowsza nie będą się musiały zrzucać, a tym samym ich przyszłoroczne subwencje pozostaną na niezmienionym poziomie.
Chociaż posłowie opowiedzieli się za przyjęciem zgłoszonej przez Senat poprawki przez Sejm, to entuzjazmu na sali wyczuć się nie dało.
- Zatoczyliśmy koło i sprawa wróciła do punktu wyjścia – mówi Henryk Kowalczyk poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Niepotrzebnie tylko denerwowaliśmy pozostałe 15 województw samorządowych groźbą obniżenia należnej im subwencji. Koza została wyprowadzona – kwituje poseł.
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ma zostać zaprezentowanie posłom jutro. 13 grudnia najprawdopodobniej odbędzie się też ostateczne głosowanie nad ustawą.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA