fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy ZUS zażąda składek od bonów towarowych z ZFŚS

www.sxc.hu
Pracodawcy, którzy przyznali pracownikom bony towarowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie analizując ich sytuacji materialnej i rodzinnej, zapłacą od tego składki społeczne.
Podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowych pracowników stanowi ich przychód określany przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi o tym art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm., dalej rozporządzenie składkowe). Trzeba więc uwzględnić art. 12. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 361, dalej ustawa o PIT). Według niego za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA