fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przejście zakładu pracy: Na dalszą współpracę musi przystać nowy szef

W razie przejścia zakładu pracy wypowiedzenie angażu złożone przez pracownika poprzedniemu szefowi pozostaje w mocy, a jego cofnięcie wymaga zgody pracodawcy, który przejął firmę.
Wypowiedzenie umowy o pracę złożone poprzedniemu pracodawcy pozostaje w mocy. Art. 231 k.p. stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Natomiast za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Z przepisu tego jasno wynika, że nowy pracodawca wstępuje jako strona umów o pracę w miejsce dotychczasowego. Wypowiedzenie angażu wiąże więc także nowego pracodawcę.Co do możliwości odwołania wymówienia, to należy zastosować art. 61 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p. Stanowi on, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Zatem odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z ty...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA