fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Przedszkola: Nauczyciele bez uprawnień pedagogicznych będą uczyć dzieci

Dzieci w przedszkolu podczas zajęć rozwijających zainteresowania będą uczyć również osoby, które nie mają uprawnień pedagogicznych
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Dzieci w przedszkolu będą uczyć również osoby, które nie są nauczycielami. O tym kto poprowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania zadecyduje kurator.
Taki zapis wprowadzili posłowie wczoraj do rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Inicjatorem koncepcji o umożliwieniu prowadzenia zajęć bez uprawnień pedagogicznych byli posłowie PO. W zapisie chodzi o zajęcia rozwijające zainteresowania, czyli ustawowo zdefiniowane zajęcia dodatkowe.
Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski uważa, że znowelizowany przepis zabezpiecza przed sytuacją, w której nauczyciele w przedszkolach zastępowani byliby tańszymi pracownikami bez uprawnień pedagogicznych.
Zgłoszony zapis poparło w głosowaniu 20 posłów, nikt nie był przeciw, 13 posłów wstrzymało się od głosu. W następnej kolejności przyjęto pozostałe zapisy projektu dot. zasad rekrutacji do publicznych placówek wychowawczych.
Nowelizacja jest wynikiem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 38/12), który w styczniu 2013 r. orzekł o niekonstytucyjności przepisów o naborze dzieci do publicznych szkół i przedszkoli.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niekonstytucyjny.
Trybunał uzasadnił, że ustawa nie gwarantuje każdemu dziecku miejsca w przedszkolu lub szkole publicznej, pozostawiając ministrowi zbyt dużą swobodą w tworzeniu zasad rekrutacji i nakazał usunięcie wady prawnej w ciągu 12 miesięcy.
W wyroku zwrócono także uwagę, że w omawianej ustawie nie określono procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub szkoły.
W pierwszej kolejności, do przedszkola będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, w obrębie której znajduje się placówka. Postępowanie rekrutacyjne natomiast zostanie przeprowadzone w wypadku liczby kandydatów przekraczającej ilość dostępnych miejsc. W naborze najpierw będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin gdzie jest przynajmniej troje dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców.
Inne dzieci będą brały udział w naborze na podstawie dodatkowych kryteriów, które określi gmina. Gmina może maksymalnie wprowadzić sześć podstaw naboru, w tym pierwszeństwo dla dzieci rodzica lub rodziców pracujących zawodowo.
Dotychczasowe postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zachowane. Uczniowie mieszkający w rejonie konkretnej szkoły są przyjmowani bez dodatkowych wymogów. W wypadku wolnych miejsc szkoła może zadecydować o przyjęciu uczniów spoza rejonu placówki.
Odnośnie szkół ponadgimnazjalnych wiele rozwiązań dot. naboru zostanie zachowanych. Jak dotychczas czynnikiem decydującym pozostaną wyniki końcowe nauki w gimnazjum. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego, jak miało to miejsce wcześniej.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA