fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Takie samo kworum przy głosowaniu grupami

Zebranie akcjonariuszy bez wymaganego kworum nie jest walnym zgromadzeniem, a podjęte na nim uchwały należy uznać za nieistniejące
To konkluzja sporu między akcjonariuszem a spółką Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne o ustalenie nieistnienia (ewentualnie uchylenie) uchwał dotyczących wyboru rady nadzorczej. Rozpatrywał go warszawski Sąd Apelacyjny (I ACa 73/08), ale był już w Sądzie Najwyższym, który dał wskazania jak go rozwiązać (I CSK 329/07).Druga ważna konkluzja jest taka, że głosowanie grupami nie uchyla wymogów przesądzających o ważności walnego zgromadzenia, w tym przypadku chodziło o 50 proc. kworum.Tomasz Łuczyński, akcjonariusz WSiP, zaskarżył cztery uchwały (z 29 w 2005 r.). Dwie dotyczyły wyboru członków rady nadzorczej grupami, dwie normalnego. Zarzucił, że walne zgromadzenie się nie ukonstytuowało, nie było bowiem kworum. Na zgromadzeniu było 36 proc. kapitału, a statut WSiP wymagał 50 proc. w celu podjęcia uchwały o powoływaniu lub odwołaniu członków rady nadzorczej. Sąd okręgowy uchylił uchwały, apelacyjny oddalił pozew, ale SN nakazał ponowne rozpoznani...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA