fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 19 z 7 marca 2008

Uchwały Sejmu RP (poz. 197 – 198), z 28 i 29 lutego, w sprawie:
• trybu wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, • uczczenia 55. rocznicy śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa – „Nila”.
Postanowienia prezydenta RP (poz. 199 – 200), z 26 i 28 listopada, o nadaniu orderów i odznaczeń. Obwieszczenia (poz. 201 – 202): • prezesa GUS z 26 lutego w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r. (w stosunku do III kwartału wyniósł 100,2 proc.; wzrost cen o 0,2 proc.), • prezesa NBP z 25 lutego w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych; wykaz obowiązuje od dnia ogłoszenia, czyli 7 marca. Komunikat ministra rozwoju regionalnego (poz. 203) z 26 lutego w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowaniu projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, lata 2004 – 2006. Zobacz treść M.P. nr 19
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA