fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy nie może zlecić przytulisku zadań przewidzianych dla schroniska

Rada gminy nie może zlecić przytulisku zadań z zakresu opieki nad zwierzętami przewidzianych dla schroniska dla zwierząt.
Wojewoda lubelski zakwestionował uchwałę Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wytknął, że uchwała nie zawiera wszystkich elementów przekazanych do uregulowania radzie gminy na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt (sygnatura akt: PN-II.4131.303. 2013).
Ze wspomnianego artykułu (pkt 1) ustawy wynika konieczność zawarcia w programie uregulowań dotyczących zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Rada tego obowiązku nie wypełniła, ponieważ nie wskazała schroniska, do którego należy przewozić bezdomne zwierzęta.
W uchwale wskazała natomiast prywatne przytulisko dla zwierząt, które utożsamiła ze schroniskiem. Zdaniem wojewody błędnie, bo są to dwie różne instytucje. Wojewoda wskazał, że stosownie do art. 4 pkt 25 ustawy o ochronie zwierząt, ilekroć w ustawie jest mowa o „schronisku dla zwierząt", rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przepisy te precyzyjnie określają wymagania dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej, do której zalicza się prowadzenie schroniska dla zwierząt.
Rada gminy nie może więc zastąpić obowiązku zawarcia umowy ze schroniskiem na rzecz przytuliska, które pełni inną funkcję.
Wojewoda wytknął również, że wbrew zapisowi uchwały nie została ona zaopiniowana przez powiatowego lekarza weterynarii. Z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru wynika, że projekt programu został wprawdzie przedstawiony do zaopiniowania, jednakże uchwała została podjęta przed upływem 21 dni na wydanie opinii przez ten podmiot.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA