fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przed zapłatą sankcji VAT można się bronić

Jeśli fiskus wymierzył nam dodatkowe zobowiązanie podatkowe, tzw. sankcję VAT, możemy próbować bronić się przed jej zapłatą, powołując się na prawo wspólnotowe
Dodatkowe zobowiązanie VAT stanowi formę podatku. Przemawia za tym wiele argumentów. Przede wszystkim w art. 109 ust. 4 i 5 ustawy o VAT mamy sformułowanie „naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Słowo „ustala” ściśle koresponduje z art. 21 §1 pkt 2 ordynacji podatkowej (op), mówiącym o powstaniu zobowiązania podatkowego w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Z kolei zwrot „zobowiązanie podatkowe” został zdefiniowany w art. 5 op. Terminologia ta nie pozostawia wątpliwości, że dodatkowe zobowiązanie VAT ma charakter zobowiązania podatkowego, powstającego na mocy ustalającej je decyzji. Gdyby ustawodawca chciał ustanowić sankcję administracyjną, nie użyłby terminologii, którą sam zdefiniował jako przynależną zobowiązaniom podatkowym.Dodatkowe zobowiązanie ma też pewne cechy represyjne. Przede wszystkim zdarzeniem uprawniającym do wydania ustalającej je dec...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA