fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Nie ma podstawy do zatrzymania ks. Wojciecha Gila

Ariel Falkiewicz
materiały prasowe
Nie ma obecnie żadnej podstawy prawnej do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania ks. Wojciecha Gila – pisze prawnik.
Ksiądz jest podejrzewany o czyny pedofilskie na Dominikanie. Problem jednak w tym, że Polska nie podpisała ani nie ratyfikowała do tej pory żadnej umowy ekstradycyjnej z Republiką Dominikany. Opieranie się na przepisach kodeksowych, zawartych w kodeksie postępowania karnego (k.p.k.) jest co do zasady – w sytuacji braku umowy międzynarodowej – dopuszczalne, jednak nie należy zapominać, że ks. Gil posiada obywatelstwo RP. Wydaje się, że jedyną możliwością przeprowadzenia postępowania karnego w zakresie czynów zarzucanych księdzu na Dominikanie jest przejęcie ścigania karnego przez polskie organy ścigania.

Brak podstaw

W ostatnich dniach głośno było o rozpoczętych poszukiwaniach księdza podejrzewanego o popełnienie czynów pedofilskich w Republice Dominikany. Międzynarodowy List Gończy wystawiony przez Interpol nie może być jednak podstawą do zatrzymania czy tymczasowego aresztowania ks. Gila w związku z zarzucanymi mu czynami. Może być on jedynie pewną wskazówką dla organów ścigania Republiki Dominikany, do jakiego kraju ewentualnie kierować wniosek ekstradycyjny. Rzecz jasna w sytuacji, gdy zostanie ustalone, gdzie przebywa osoba poszukiwana Międzynarodowym Listem Gończym.
Należy jednak pamiętać, że ks. Gil jest obywatelem RP i gwarancja wynikająca z art. 55 ust. 1 Konstytucji RP (oraz art. 604 § 1 pkt 1 k.p.k.), tj. zakaz wydawania (a więc ekstradycji) obywateli polskich odnosi się również do jego osoby. Co prawda Konstytucja RP dopuszcza możliwość odstępstw od tego zakazu, jednak możliwość taka powinna wynikać z ratyfikowanej przez Polskę umowy międzynarodowej (tak jest w przypadku np. umowy ekstradycyjnej z USA) lub z aktu prawnego stanowiącego wykonanie aktu prawa ustanowionego przez organizację międzynarodową, której Polska jest członkiem (tak jest w przypadku europejskiego nakazu aresztowania).
W sytuacji braku umowy ekstradycyjnej między Polską a Dominikaną ewentualny wniosek ekstradycyjny dotyczący ks. Gila będzie z pewnością skutkował odmową ekstradycji.
Możliwe jest jednak zwrócenie się przez polskiego ministra sprawiedliwości z wnioskiem do właściwego organu Republiki Dominikany o przejęcie ścigania karnego na podstawie art. 590 § 1 k.p.k. Również na podstawie tego przepisu właściwy organ Republiki Dominikany może zwrócić się do polskiego ministra sprawiedliwości z wnioskiem o przejęcie – przez organy polskie – postępowania w sprawie czynów zarzucanych ks. Wojciechowi Gilowi.

Ważny interes

W obu przypadkach przesłanką uzasadniającą skierowanie lub zaakceptowanie takiego wniosku jest interes wymiaru sprawiedliwości RP. Ocena istnienia tej przesłanki należy jednak wyłącznie do polskiego ministra sprawiedliwości.
Czyny popełnione przez obywateli polskich za granicą mogą być podstawą do pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej w Polsce (art. 109 i n. k.k.). Warunkiem jest tutaj podwójna przestępność czynu, a więc czyn musi być czynem zabronionym zarówno w państwie zagranicznym, w którym rzekomo został popełniony, oraz musi być czynem zabronionym (przestępstwem) w rozumieniu polskiego kodeksu karnego (art. 111 § 1 k.k.). Wydaje się, że tak w niniejszej sprawie jest.
Istnieją więc zarówno materialnoprawne, jak i formalnoprawne podstawy do przeprowadzenia postępowania karnego przez polskie organy ścigania.
CV
Ariel Falkiewicz jest doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikantem adwokackim.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA