fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Opodatkowanie korzystania z baz danych podatkiem u źródła

www.sxc.hu
Świadczenia z tytułu udostępniania informacji wypłacane kontrahentowi amerykańskiemu mieszczą się w definicji należności licencyjnych i są obciążone w Polsce podatkiem dochodowym.
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2013 r. (IPTPB3/ 423-107/13-2/IR).Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym przedstawił zdarzenie przyszłe. Planował zawrzeć z kontrahentem amerykańskim umowę licencyjną, na podstawie której uzyskałby na określony czas niewyłączną oraz nieprzenoszalną licencję na używanie opracowanej przez ten podmiot bazy danych. Baza zawiera informacje dotyczące ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii pozwalające m.in. na odczytywanie natężenia ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Informacje te miały być wykorzystywane komercyjnie przez wnioskodawcę w ramach opracowanej przez niego aplikacji przeznaczonej dla telefonów mobilnych, która miała być udostępniana klientom wnioskodawcy. W zamian za prawo do użytkowania opisanej bazy danych, wnioskodawca wypłacałby kontrahentowi amerykańskiemu określone należności pieniężne.Wnioskodawca zadał pytanie, czy należności takie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA