fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inspektor ochrony środowiska przyjmie unijne sprawozdania

Firmy powinny do 31 marca przekazać roczne sprawozdania dotyczące uwolnienia i transferów zanieczyszczeń do środowiska
Już od 1 stycznia 2007 r. firmy powinny zbierać takie dane. Pierwsze roczne sprawozdania za rok 2007 zakłady powinny przekazać wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska do 31 marca 2008 r.Dane te po skontrolowaniu zostaną przekazane przez głównego inspektora ochrony środowiska do Komisji Europejskiej w celu włączenia do europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (ang. European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).Obowiązek ten wprowadzony został we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. W Polsce w zakresie terminów i miejsca składania sprawozdań oraz kar przepisy zostały uszczegółowione przez ustawę – Prawo ochrony środowiska (nowelizacja ogłoszona w DzU z 2007 r. nr 88, poz. 587).Obowiązek sprawozdawczy E-PRTR obejmuje grupę instalacji IPPC, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA