fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychody i koszty CIT a różnice kursowe

Jakub Podleśny menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. (biuro w Rzeszowie)
Rzeczpospolita
Nie można stosować analogii pomiędzy alokowaniem dodatnich i ujemnych różnic kursowych, ponieważ jedne odnoszą się do przychodów, drugie do kosztów
Tak orzekł WSA w Krakowie w wyroku z 20 czerwca 2013 r. (I SA/Kr 646/13).Spółka osiąga dochody z działalności opodatkowanej i zwolnionej. Dochody zwolnione z CIT w Polsce uzyskuje zagraniczny oddział spółki. Wątpliwości spółki dotyczyły różnic kursowych, które nie są bezpośrednio identyfikowalne z działalnością opodatkowaną i zwolnioną.W takim przypadku istnieje konieczność zastosowania klucza alokacji, aby właściwe przypisać zrealizowane różnice kursowe do działalności opodatkowanej i do zwolnionej. Zdaniem spółki, brak możliwość bezpośredniego przypisania różnic do właściwego źródła upoważnia ją do zastosowania klucza alokacji z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT do ujemnych i dodatnich różnic kursowych.Zastosowanie takiego samego klucza alokacji do różnic dodatnich, jak do różnic ujemnych nie wynika wprost z ustawy o CIT, ale według spółki jest jedyną logiczną możliwością ich rozliczenia. Zdaniem organu podatkowego za właściwe należy uznać...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA