fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inkaso dokumentowe zabezpieczy rozliczenie transakcji handlowej

www.sxc.hu
W czasie spowolnienia gospodarczego wzrasta ryzyko w przypadku odroczonych płatności, gdyż wydłuża się czas oczekiwania na zapłatę za towar czy usługę, rosną opóźnienia i częściej należności nie są regulowane. Taka sytuacja grozi przedsiębiorstwu stratami, a nawet upadłością. Szczególnie ryzykowne są transakcje w handlu międzynarodowym, gdzie oprócz ryzyka związanego ze stronami kontaktu istnieją niebezpieczeństwa niezależne od partnerów handlowych. Związane one mogą być na przykład ze zmianami w prawie, niestabilną sytuacją polityczną czy ryzykiem kursowym
Przed ryzykiem w handlu można się zabezpieczyć, a jednym ze sposobów zabezpieczenia rozliczenia transakcji jest inkaso dokumentowe. Jest to uwarunkowana forma płatności, w której działający na zlecenie eksportera (sprzedającego) bank zobowiązuje się do wydania importerowi (kupującemu) dokumentów handlowych (np. faktura, dokument transportowy, polisa ubezpieczeniowa, certyfikaty jakości, świadectwo pochodzenia) bądź także finansowych w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie zapłaty przez importera określonej kwoty, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi przez zleceniodawcę inkasa.Z grubsza wygląda to tak, że zleceniodawca inkasa, czyli eksporter, składa w swoim banku zlecenie realizacji inkasa wraz z dokumentami i instrukcją trybu prezentacji ich płatnikowi. Następnie bank eksportera przesyła dokumenty do banku inkasującego, który informuje kupującego o warunkach wydania dokumentów. Po spełnieniu tych warunków przez importera bank inkasujący wyda mu dokume...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA