fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Forfaiting - sposób na ograniczenie ryzyka w rozliczeniu transakcji

- Czy prawdą jest, że stosując forfaiting, przedsiębiorca może skutecznie ograniczyć ryzyko kursowe, handlowe i polityczne związane z realizowanym kontraktem handlowym?
Forfaiting jest to wykup wierzytelności przed terminem płatności, stosowany przeważnie w obrocie zagranicznym przedsiębiorców. Polega on na zbyciu przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, zabezpieczonych w formie weksla własnego importera lub weksla trasowanego, akceptowanego przez importera, czyli kupującego. Importer przekazuje eksporterowi weksel jako zapłatę za dostarczony towar. Eksporter odstępuje go bankowi, od którego otrzymuje zapłatę pomniejszoną o dyskonto. Bank, który wykupuje wierzytelność, nie może następnie zażądać od eksportera zwrotu wypłaconej kwoty.Przedmiotem forfaitingu mogą być wierzytelności handlowe, wekslowe albo leasingowe, ale jest wymóg: muszą to być wierzytelności istniejące oraz niewymagalne w momencie transakcji forfaitingowej. Instrument ten stosowany jest najczęściej w przypadku większych dostaw, a jego przedmiotem przeważnie są wierzytelności średnio- i długoterminowe.Forfaiting zatem pozwala ekspor...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA