fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak nazwać firmę dla spółki handlowej

W przypadku spółek osobowych lub kapitałowych przepisy kodeksu precyzują kwestię ich nazw
I tak zgodnie z art. 24, firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko bądź firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna".Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.". Art. 90 stanowi, że firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner" bądź „i partnerzy" albo „spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (adwokaci, lekarze itd.). Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.".Nazwy z oznaczeniem „i partner" bądź „i partnerzy" albo „spółka partnerska" oraz skrótu „sp.p." może używać tylko spółka partnerska. Z kolei art. 104 stanowi o tym, że firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy (udziałowców odpowiadających całym swoim majątkiem) oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa". Także w t...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA