fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

RPD: pieniądze na dziecko w rodzinie zastępczej powinny być wyłączone spod egzekucji

RPD: pieniądze na dziecko w rodzinie zastępczej powinny być wyłączone spod egzekucji
www.sxc.hu
Rzecznik praw dziecka wystąpił do ministra sprawiedliwości z prośbą o włączenie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji.
Rzecznik zwrócił uwagę ministra na zagadnienie dotyczące możliwości dokonania w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych zajęcia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, otrzymywanego na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, określone w art. 80 ust. 1 ww ustawy, jest świadczeniem przyznawanym w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej i należy do grupy dochodów, których celem jest zapewnienie niezbędnego utrzymania dziecka. Jednocześnie do należności tej nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania cywilnego, tworzących katalog wyłączeń spod egzekucji. Natomiast stosownie do art. 831 § 1 pkt 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz — na podstawie art. 833 § 6 kpc — nie podlegają egzekucji m.in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a także świadczenia rodzinne.
Zdaniem rzecznika, powyższe regulacje uzasadniają ustanowienie całkowitego wyłączenia środków pieniężnych uzyskanych przez rodziców zastępczych na utrzymanie dziecka od egzekucji.
W związku z tym, rzecznik praw dziecka zwrócił się do ministra sprawiedliwości z prośbą o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu włączenie przedmiotowego świadczenia do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji.
Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA