fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aresztowany pracownik nie zawsze od razu straci pracę

www.sxc.hu
Z podwładnym, którego tymczasowo osadzono za kratkami, wolno rozwiązać angaż wyłącznie wtedy, gdy przestępstwo jest oczywiste i uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku
Tymczasowe aresztowanie to najsurowszy środek zapobiegawczy określony w kodeksie postępowania karnego. Nie stosuje się go jednak, gdy wystarczy inny sposób przeciwdziałania, np. dozór policji czy poręczenie majątkowe.Zgodnie z art. 249 § 1 kodeksu postępowania karnego środki zapobiegawcze można stosować po to, aby zagwarantować prawidłowy tok postępowania, a wyjątkowo, aby zapobiec popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Wolno ich użyć tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.Sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na nie dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli z racji szczególnych okoliczności sprawy nie sposób ukończyć postępowania przygotowawczego w tym terminie, to na wniosek prokuratora sąd ma prawo przedłużyć areszt na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy.Jak policzyć termin Czas trwania tymczasowego aresztowania ma istotn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA