fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sponsoring - jak rozliczyć podatkowo

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Firma, która w zamian za finansowanie eventu ma zapewnione prezentowanie swojej oferty na stronie internetowej organizatora oraz ekspozycję logo podczas wydarzenia, nabywa w zasadzie usługę reklamową. Koszty odliczy na zasadach ogólnych.
Przepisy podatkowe nie zawierają definicji sponsoringu. W literaturze ujmowany jest on jako odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w rzeczach, pieniądzach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot gospodarczy (sponsora), na rzecz wybranej osoby fizycznej, instytucji, organizacji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a zmierzające do utrwalenia bądź spotęgowania renomy tego podmiotu, do podwyższenia stopnia jego popularności w środowisku społecznym oraz do zwiększenia jego zysków (L. Stecki, Sponsoring, Toruń 1995).W interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2012 r. (IPPP1/443-405/12-6/ISZ) czytamy natomiast, że sponsorowanie może wiązać się z otrzymywaniem świadczeń wzajemnych od podmiotu sponsorowanego bądź też mieć charakter jednostronny. Skutki podatkowe sponsoringu są uzależnione od treści konkretnego stosunku prawnego.Świadczenie ekwiwalentne Gdy umow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA