fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Na jakich zasadach banki będą udzielać kredytów

Po raz pierwszy od czterech kwartałów banki złagodziły część warunków kredytowych dla przedsiębiorstw.
Tak wynika z najnowszych badań Narodowego Banku Polskiego. Departament Systemu Finansowego NBP opublikował kwartalny raport „Sytuacja na rynku kredytowym", który powstał na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynku.
Jeden z głównych wniosków mówi o zwiększeniu dostępność kredytów dla firm. Zdaniem bankowców na złagodzenie warunków kredytowych wpływ miało m.in. uruchomienie rządowego programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej De Minimis.
Jednocześnie zmniejszył się odsetek banków, które identyfikowały podwyższone ryzyko związane z przyszłą sytuacją gospodarczą oraz sytuacją w poszczególnych branżach. Z drugiej strony negatywnie na popyt na kredyty dla firm oddziaływało m.in. niższe zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji.Natomiast do czynników wspierających popyt banki zaliczyły zatory płatnicze i wydłużenie terminów płatności.
Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe (obecnie najtańsze w historii dzięki niskim stopom procentowym), banki zadeklarowały w badaniu NBP podwyższenie marż "na hipotekach".
Mimo to popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł, co banki tłumaczyły ograniczeniem dostępności tego rodzaju kredytów w innych bankach oraz aktywnymi działaniami sprzedażowymi i marketingowymi.
Z badań NPB wynika także, że banki istotnie złagodziły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych, co było związane przede wszystkim z wdrożeniem zapisów znowelizowanej Rekomendacji T. Zdaniem bankowców złagodzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych przyczyniło się do wzrostu popytu na ten rodzaj finansowania.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA