fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

W urzędzie administracji publicznej e-mail będzie tak ważny jak papier

Niebawem w urzędzie administracji publicznej e-mail będzie tak ważny jak papier
www.sxc.hu
W każdym urzędzie administracji publicznej ma być elektroniczna skrzynka podawcza spełniająca standardy określone i opublikowane na ePUAP.
Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zakłada on m.in. rozszerzenie kręgu podmiotów, które swoje e-usługi będą mogły oferować na ePUAP. Zwiększy się także liczba miejsc, w których obywatel będzie mógł potwierdzić swój profil zaufany. Poza urzędami czy ZUS będą to np. placówki pocztowe i banki.

Nowelizacja rozszerza także możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych i podatkowych drogą elektroniczną. Zgoda strony na taki sposób prowadzenia postępowania ma się rozciągać nie tylko na to, w związku z którym została wyrażona, ale także na wszystkie prowadzone między tą stroną a danym organem.
Nowelizacja wprowadza dopuszczalność formy elektronicznej dla czynności, dla których zastrzeżona jest forma pisemna. Wezwanie na rozprawę, sporządzenie przez urzędnika adnotacji, ustanowienie pełnomocnictwa, składanie zeznań i wyjaśnień – będą możliwe przez Internet.
Nowelizacja dopuszcza ponadto stosowanie elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako załączników.
Ma być również wprowadzona fikcja e-doręczeń.
Aby prowadzenie e-postępowań było możliwe, projekt wprowadza obowiązek posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą zgodną z ePUAP.
etap legislacyjny skierowane do Sejmu
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA