fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poznań i okolice dotują technologie przyjazne środowisku

Wielkopolscy pracodawcy mogą liczyć na doradztwo z zakresu elastycznych form pracy, a samozatrudnieni na szkolenia z rachunkowości
Projekty przedsiębiorców na dofinansowanie szkoleń i doradztwa powinny nawiązywać do strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. oraz strategii zatrudnienia dla województwa wielkopolskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu trzeba wypełnić w tzw. generatorze wniosków aplikacyjnych zgodnie z instrukcją jego wypełniania. Na realizację działania 8.1.1 zarezerwowano ponad 287 mln zł.Pozwala ono zrealizować trzy typy projektów. Mogą to być ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania bhp, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku oraz wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.Ponadto wsparciem mogą być objęte usługi doradcze dla mikro-, mał...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA