fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorca wykluczony z przetargu ma mniej czasu na odwołanie

Ważne jest to, kiedy wykonawca faktycznie dowiedział się o wykluczeniu z przetargu. Termin na wniesienie odwołania liczy się od daty uzyskania przez niego informacji, a nie jej doręczenia.
Stan faktyczny Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła, jako spóźnione, odwołanie spółki od rozstrzygnięcia zamawiającego, które wykluczyło go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3 kwietnia 2012 r.).W uzasadnieniu KIO wskazała, że oferta nie spełniała warunków określonych w zamówieniu, zamawiający unieważnił więc postępowanie przetargowe. Tego samego dnia przesłał swoje rozstrzygnięcie do spółki pocztą. Zaadresował je jednak na błędny adres  i przesyłka nie została doręczona. Jednak 10 kwietnia 2012 r. w siedzibie zamawiającego upoważnieni pracownicy spółki zapoznali się z dokumentacją przetargową. Została ona skutecznie doręczona spółce dopiero 20 kwietnia 2012 r.Spółka, która nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem, 30 kwietnia 2012 r. złożyła odwołanie. KIO uznała jednak, że zostało ono wniesione z naruszeniem terminu. Rozpoczął on swój bieg 10 kwietnia, gdyż w tym dniu pracownicy spółki zapoznali się z dokumentacj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA