fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Napływy do funduszy najwyższe od 2007 r.

W kwietniu inwestorzy detaliczni wpłacili do funduszy inwestycyjnych 2,4 mld zł więcej niż z nich wypłacili. To najlepszy bilans sprzedaży od lipca 2007 r.
W sumie – zarówno w funduszach dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych – przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła 2,6 mld zł, podają Analizy Online.
Najwięcej pieniędzy klientów TFI trafiło do funduszy obligacji – aż 1,3 mld zł netto, czyli najwięcej od ponad 10 lat. 800 mln zł inwestorzy powierzyli funduszom polskich obligacji. Oznacza to powrót do tego typu strategii – w okresie styczeń-marzec klienci TFI wycofywali z nich pieniądze.
Najwięcej kapitału na inwestycje w obligacje skarbowe pozyskały Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych – 162 mln zł przewagi wpłat nad wypłatami i Opera Tutus-plus – 90 mln zł dodatniego salda. Kolejny miesiąc kapitał płynął również do portfeli obligacji korporacyjnych, które pozyskały 300 mln zł netto (2,4 mld zł netto od początku roku).
Fundusze gotówkowe i pieniężne przyciągają klientów TFI nieprzerwanie od sześciu miesięcy. Od początku tego roku pozyskały już 3,3 mld zł netto – to najlepszy wynik sprzedażowy spośród wszystkich grup funduszy. W kwietniu wpłynęło do nich 1,2 mld zł netto, to ich najlepszy bilans sprzedaży od ponad pięciu lat. Najwięcej pieniędzy do funduszy tego typu pozyskało PKO TFI – PKO Skarbowy Plus miał 226 mln zł przewagi wpłat nad wypłatami, a PKO Skarbowy  - 186 mln zł dodatniej sprzedaży.
W kwietniu, po raz pierwszy od czterech miesięcy inwestorzy zaczęli wycofywać swoje oszczędności z funduszy akcji – wypłacili z nich o 200 mln zł więcej niż do nich wpłacili, w przypadku funduszy akcji polskich oraz 70 mln zł w przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek. Jednocześnie jednak wybierali fundusze akcji zagranicznych. Zainteresowaniem w kwietniu cieszyły się Arka BZ WBK Akcji Tureckich oraz ING (L) Japonia – ten drugi pozyskał 40 mln zł netto. Był to jeden z najlepszych wyników w grupie funduszy inwestujących na zagranicznych giełdach.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA