Madagaskar, położony ok. 500 km na wschód od Afryki i niemal 6 tys. km od Azji Południowo-Wschodniej, jest zamieszkiwany przez Malgaszy, społeczność wywodzącą się z ludów Afryki wschodniej, a także Azji Podłuniowo-Wschodniej. Język malgaski jest najbliżej spokrewniony z językami używanymi na indonezyjskiej wyspie Borneo.

Atholi Anderson, autor badania opisanego w PLOS ONE podkreśla, że ustalenie daty kolonizacji Madagaskaru przez człowieka jest ważne, ponieważ pozwala określić, kiedy ludzie zyskali zdolność do dalekiej żeglugi.

Dotychczas badacze nie byli jednak pewni, kiedy ludzie pojawili się na Madagaskarze. Znalezione na wyspie kamienne narzędzia i resztki węgla drzewnego wskazywały, że ludzie pojawili się na wyspie ok. 1500 lat temu. Z kolei kości zwierząt znajdowane na wyspie, na których były widoczne nacięcia, wskazujące na aktywność człowieka wskazywały, iż pierwsi osadnicy mogli dotrzeć tu nawet 10 tys. lat temu.

- Niemal wszystkie współczesne znaleziska archeologów, ustalenia lingwistyki historycznej i genetyki wskazywały na późną kolonizację Madagaskaru, po 600 r. n.e. - wyjaśnił Anderson. - Jednak przed zgodą co do tej daty powstrzymywały wszystkich znaleziska kości przedstawicieli megafauny zamieszkującej wyspę do 10 tys. lat temu, które miały na sobie ślady wskazujące na aktywność ludzi.

Zespół Andersona postanowił przyjrzeć się tej sprawie i dokładnie przebadać kości datowane na lata 100-900 n.e., należące do gatunków nie występujących już na wyspie takich jak hipopotamy, krokodyle, wielkie żółwie, wielkie lemury i mamutaki (ogromne ptaki, nieloty).

- Przeprowadziliśmy największe w historii badanie uszkodzeń kości z Madagaskaru, badając blisko 3 tys. fragmentów kości, z których 2 tysiące należały do przedstawicieli megafauny. Kości wydobyto w trzech różnych miejscach - wyjaśnił Anderson.

Badanie wykazało, że nacięcia pojawiające się na kościach sprzed 1200 lat w rzeczywistości nie były wynikiem działania człowieka, lecz śladami zębów innych zwierząt, albo uszkodzeniami, jakich dokonano w czasie wydobywania kości z ziemi. Wskazywałoby to, iż ludzie pojawili się na Madagaskarze dopiero ok. 600-800 r. n.e.

- Ustaliliśmy, że dowody na wczesną ludzką kolonizację, uzyskiwane na podstawie analizy kości megafauny, są słabo wsparte dowodami - stwierdził Anderson.

Z badania wynika, że kolonizacja Madagaskaru rozpoczęła się 1350-1100 lat temu, a pojawienie się ludzkich myśliwych doprowadziło do wyginięcia wielkich zwierząt zamieszkujących wyspę (co nastąpiło ok. 1200 lat temu).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW

Wyniki badań - jak mówi Anderson - są ważne dla zrozumienia historii ludzkiej migracji w tym regionie i każą stawiać pytania o to, dlaczego podróże transoceaniczne zaczęły się tak późno w rejonie Oceanu Indyjskiego, skoro zorganizowana żegluga przybrzeżna rozpoczęła się w tej części świata wcześniej niż w rejonie Oceanu Atlantyckiego czy Pacyfiku.