Aplikacje prowadzi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Od 2017 r. zmienił się model szkolenia. Likwidacji uległa aplikacja ogólna, a aplikanci rozpoczną 5 marca 2018 r. szkolenie wstępne bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej.

Nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polegał na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Do testu konkursowego przystąpiło 2162 kandydatów. Do drugiego etapu, w którym kandydaci musieli rozwiązać trzy kazusy (z prawa: prywatnego, publicznego i karnego), przeszło 589 osób.

Minister Sprawiedliwości ustalił limit miejsc – po 140 na każdej z aplikacji.

Wyniki egzaminów zostały ogłoszone na stronie KSSiP w poniedziałek. Jednak w przypadku części kandydatów podana na oficjalnej liście punktacja nie zgadzała się z ich obliczeniami (podawano im wyniki po każdej części egzaminu). Do Komisji Konkursowej zaczęły trafiać zastrzeżenia od kandydatów.

We wtorek Komisja dokonała weryfikacji. Ustaliła, że błędy zaistniałe w liście kwafilikacyjnej miały charakter techniczny. Polegały one na nieprawidłowym sortowaniu w systemie informatycznym wyników z pierwszego etapu konkursu osiągniętych przez 31 kandydatów, których nazwiska się powtarzały.

Komisja anulowała listę kwalifikacyjną z poniedziałku, i sporządziła nową, która została już opublikowana na stronie KSSiP.

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 5 marca 2018 r. Obie aplikacje trwają 36 miesięcy.