Egzamin odbywał się w reżimie sanitarnym – dezynfekcja rąk, obowiązkowe maseczki do chwili zajęcia miejsca przy stoliku, bezpieczne odstępy i 24-godzinną kwarantannę wypełnionych przez kandydatów testów (stąd też wyniki poznajemy z opóźnieniem.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzymał kandydat, który udzielił prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań. Czas na rozwiązanie testów - 150 minut. Egzaminy przeprowadzono jednocześnie w 21 miastach w Polsce. Obsługiwały go w sumie

W 2020 r do egzaminów dopuszczonych zostało 6 391 osób. W tym na aplikację adwokacką – 2 371 osób; radcowską – 3 168 osób; notarialną – 665 osób i komorniczą – 187 osób.

Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

- na aplikację adwokacką – 2 254 osoby, zdało 1 156 osób, co stanowi 51,3 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 55 proc.).

- na aplikację radcowską – 3 044 osoby, zdało 1 495 osób, co stanowi 49,1 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 55,4 proc.).

- na aplikację notarialną – 642 osoby, zdały 223 osoby, co stanowi 34,7 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 54,9 proc.).

- na aplikację komorniczą – 178 osób, zdały 152 osoby, co stanowi 85,4 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 29,3 proc.).

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Opolu – 66,7 proc. oraz w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Poznaniu – 63,3 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Częstochowie – 32,3 proc.

Odnośnie do egzaminu na aplikację radcowską, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 61,7 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Wałbrzychu – 26,5 proc.

W przypadku egzaminu na aplikację notarialną, najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Katowicach – 48,9 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku – 30,3 proc.

Na egzaminie na aplikację komorniczą, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 88,5 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 78,4 proc.

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało też zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały egzaminy.

Można je pobrać tutaj:

- Zestaw pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich 26 września 2020 r.

- Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską 26 września 2020 r.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

- Zestaw pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych 26 września 2020 r.

- Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną 26 września 2020 r.

- Zestaw pytań testowych na egzamin wstępnych dla kandydatów na aplikantów komorniczych 26 września 2020 r.

- Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą 26 września 2020 r.