Prace nad zmianami samorząd radcowski rozpoczął już w czerwcu tego roku. Na pod koniec sierpnia projekt nowej uchwały w tej sprawie, wraz z załącznikami, przestawiono na stronie KIRP, dając czas na przysłanie uwag do 6 września. Jak jednak poinformował nas Przewodniczący Komisji ds. Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski do dnia publikacji tego tekstu żadne uwagi nie wpłynęły, oprócz jednej mającej techniczny charakter. Nie pochodziła ona jednak od aplikanta, ale od jednej z okręgowych izb, które odpowiadając za organizowanie aplikacji na swoim terenie. Chodziło o przeniesienie praktyk z prawa karnego z roku pierwszego na drugi.

Czytaj więcej

Więcej młodych prawników myśli o zdobyciu togi

Pozostałe ważne zmiany, jakie przewiduje projekt, to zwiększenie liczby godzin zajęć, które mogą być prowadzone w formie zdalnej, a także wygospodarowanie tzw. rezerwy godzinowej. Wynosi ona 40 godzin na każdym roku aplikacji i może być zagospodarowana według uznania konkretnej izby, np. zgodnie z zapotrzebowaniem na specjalistów na lokalnym rynku pracy (np. na Śląsku może być to prawo górnicze i, a na Pomorzu – prawo morskie). Zmniejszona zostanie natomiast liczba kolokwiów – do maksymalnie dwóch na rok (m.in. poprzez połączenie dziedzin prawa gospodarczego, spółek handlowych oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego w ramach jednego sprawdzianu). Bartosz Szolc-Nartowski przyznaje, że uwagi mogę się jeszcze pojawić w najbliższych dniach. Sam projekt ma zostać poddany pod głosowanie w drugiej połowie września.