Zdający rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Egzaminy z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego trwały po 6 godzin, a z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki - po 8 godzin.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji egzaminacyjnych do egzaminu, adwokackiego przystąpiło 2311 zdających, a do egzaminu radcowskiego - 3146 zdających, tj. około 99% spośród osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do tych egzaminów.

Z egzaminu adwokackiego nie wykluczono żadnego zdającego, zaś z egzaminu radcowskiego wykluczony został 1 zdający.

Około 99 procent zdających rozwiązywała zadania przy użyciu sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu adwokackiego i radcowskiego przez poszczególne komisje egzaminacyjne nastąpi w kwietniu 2016 r.