Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Aby uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wstępnego trzeba było udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Na aplikację komorniczą obowiązuje limit przyjęć, który w roku 2022 Minister Sprawiedliwości ustalił na 317 miejsc.

Do egzaminów dopuszczone zostały 6 062 osoby, w tym na aplikację adwokacką – 2 272 osoby, aplikację radcowską – 2 905 osób, aplikację notarialną – 717 osób, aplikację komorniczą – 168 osób.

W roku 2021 do egzaminów przystąpiły 6 374 osoby. Egzaminy zdało 3 800 osób, co stanowiło 59,6% zdających.