Samorząd radców prawnych wprowadza dodatkowe zajęcia dla aplikantów. Jak będą wyglądać?


Mają być – z konieczności – prowadzone online. Są bowiem przeznaczone dla aplikantów z wszystkich okręgowych izb radców prawnych. Stawiamy na formułę warsztatową z elementami mentoringu. Zajęcia mają trwać sześć miesięcy i są nieobowiązkowe. Ze wszystkich trzech specjalizacji będą prowadzone równolegle. Zapisy rozpoczną się na platformie e-kirp.pl. Obecnie realizowane są na niej również dodatkowe zajęcia dla aplikantów z angielskiego języka prawniczego.


Czytaj więcej

Aplikantka: Za każdą pracę należy się wynagrodzenie

Czy zajęcia będą dodatkowo płatne?

To dodatkowa oferta samorządu dla aplikantów. Zajęcia są więc nieodpłatne. Poprowadzą je wybitni specjaliści z danych obszarów. Będą oni przewodnikami wprowadzającymi aplikantów w omawiane dziedziny. Po sześciu miesiącach zajęć odbędzie się wydarzenie podsumowujące. Może być to mała konferencja, transmitowana na Facebooku, albo też otwarta stacjonarna. Zostanie to ustalone przez prowadzących i aplikantów w trakcie zajęć.

Skąd pomysł na utworzenie właśnie takich specjalizacji?

Aplikanci sygnalizowali, że dobrze byłoby takie specjalizacje uruchomić. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Muszę powiedzieć, że będąc na miejscu aplikantów, chętnie bym z takich specjalizacji skorzystał. To wyjątkowa możliwość znalezienia własnej drogi zawodowej.

Dlaczego akurat te specjalizacje wybrano?

Po pierwsze, prawo nowych technologii – obejmujące m.in. zagadnienia cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji, wyzwań prawnych i etycznych związanych ze sztuczną inteligencją, digitalizacji procesów i usług, prawo internetu oraz mediów elektronicznych. Uważamy, że w rozwijającym się technologicznie świecie jest to wiedza bardzo potrzebna, a w życiu zawodowym radcy niezwykle użyteczna.

Po drugie, prawa człowieka. Tu będzie mowa o standardach niezawisłości sędziowskiej w świetle orzecznictwa TSUE oraz ETPC w kontekście zapewnienia skutecznej ochrony praw człowieka, o roli i funkcji procedury prejudycjalnej przed TSUE w zapewnieniu ochrony praw człowieka, o cyfrowych wyzwaniach dla ochrony wolności słowa, o ochronie danych osobowych w monitoringu wizyjnym, wreszcie o sztucznej inteligencji jako szansie i wyzwaniu dla praw człowieka. Chcemy uczyć aplikantów, że argument oparty na prawach człowieka może być tym decydującym, który ochroni interesy klienta.

Trzecia specjalizacja obejmuje marketing usług prawniczych. Jak mówić o sobie, swojej działalności i specjalizacji, jak wyróżnić się na rynku, postępując zgodnie z ogólnymi i zawodowymi normami etycznymi.

Czy planowane jest tworzenie kolejnych specjalizacji?


Zamierzamy ofertę poszerzyć. Pomysłów jest kilka. Na pewno prawo własności intelektualnej, może też prawo rynków kapitałowych i zamówień publicznych. Będziemy jednak badać, co jest na rynku aktualnie potrzebne, żeby wyszukać nisze, w które aplikanci mogliby wejść dzięki właśnie takiej specjalizacji. 
Później widziałbym też uruchomienie stacjonarnych specjalizacji w poszczególnych okręgowych izbach. Pamiętajmy jednak, że nie wszędzie znajdą się specjaliści w każdej dziedzinie i nie wszędzie są potrzebni – znawcy prawa morskiego bardziej przy- dadzą się w izbie gdańskiej, a np. geologicznego raczej na Śląsku.