Krajowa Rada Sądownictwa zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu referendarskiego. Nie podoba jej się jego zakres. Uważa, że powinien objąć tematy związane z rejestracją i funkcjonowaniem spółek handlowych, spółdzielni i fundacji.

Radzie nie podoba się też, że do egzaminu może przystąpić absolwent studiów prawniczych, który nie odbył żadnej aplikacji i nie posiada żadnego doświadczenia w stosowaniu prawa. Może to rodzić zagrożenia, bo rosną uprawnienia referendarzy – pisze w opinii KRS. Jej zdaniem egzamin powinien być organizowany nie rzadziej niż raz w roku, a nie tylko „w zależności od potrzeb kadrowych sądów".