Kandydaci otrzymają wówczas do rozwiązania trzy zagadnienia z prawa: prywatnego, publicznego i karnego. To tzw. kazusy, w których zdający mają udowodnić nie tylko, że posiadają wymaganą wiedzę, ale też że posiedli umiejętność argumentacji.

Czytaj także: Rusza konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską

Wśród zdających odnotowano kilkanaście wyników powyżej 130 pkt. Sporo było takich na granicy 100 pkt (kilka po 99 pkt). Komisje odnotowały też słabsze wyniki – 60, 67 i 71 pkt.

Kandydaci mieli 150 minut na rozwiązanie testu konkursowego składającego się ze 150 pytań. Test sprawdzał wiedzę z prawa konstytucyjnego, cywilnego, procedury cywilnej, prawa pracy oraz gospodarczego publicznego i prywatnego. Nie zabrakło też pytań z prawa karnego, administracyjnego i międzynarodowego. Każde pytanie testowe zawierało trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna była prawidłowa.

Do drugiego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. Warto jednak zauważyć, iż w tym roku okazało się, że kilka osób zakończyło test z identycznym wynikiem.

Konkurs na aplikację składa się z dwóch etapów: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresu właściwych norm prawnych.

Konkurs do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez ministra sprawiedliwości. W jej skład wchodzi 12 członków – sędziów i prokuratorów, a przewodniczącym jest sędzia Rafał Dzyr – prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w marcu 2019 r. Każda z aplikacji trwa 36 miesięcy. Na koniec aplikantów czeka egzamin zawodowy.

Model kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmienił się w 2017 r. Do tego czasu pierwszy nabór odbywał się na aplikację ogólną. Ta trwała rok i dopiero po jej ukończeniu najlepsi aplikanci mogli kontynuować naukę na aplikacjach specjalistycznych (sędziowskiej i prokuratorskiej). Pozostali nabywali uprawnienia do bycia asystentem sędziego. Ponieważ minister sprawiedliwości zmienił warunki uzyskania uprawnień asystentów, niepotrzebna stała się aplikacja ogólna. Teraz nabór jest inny. Zakwalifikowani aplikanci trafiają bezpośrednio na aplikację sędziowską lub prokuratorską

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Agata Łukaszewicz