Firmy wznoszące budynki i wykończeniowe dołożyły prawie 400 mln zł zaległości

Przeterminowane zobowiązania biznesu wobec kontrahentów i banków przekroczyły na koniec sierpnia 42,5 mld zł, od grudnia ub.r. wzrosły o 8 proc.

Publikacja: 27.10.2023 08:00

Opinia partnera Cyklu "Rzeczpospolitej" - Analizy "Rzeczpospolitej"

W tym czasie w budownictwie podwyższyły się stosunkowo niewiele, bo o 2 proc. (120 mln zł), do 6,3 mld zł. Ale nie we wszystkich gałęziach budownictwa dzieje się dobrze, choć powoli widać zmiany na lepsze.

Tylko po dwóch wakacyjnych miesiącach wierzyciele czekali na 1,25 mld zł więcej należności od przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Z danych zgromadzonych w bazie informacji kredytowych BIK oraz w rejestrze dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor wynika, że problemy z płatnościami rat kredytowych, leasingowych oraz zobowiązań wobec dostawców na koniec sierpnia miało łącznie 313,25 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm, czyli o 1,9 tys. więcej niż na koniec ub.r.

Uspokojenie się sytuacji w zaległościach firm budowlanych, jak można ocenić jedynie 2-proc. wzrost ich wartości, to duża odmiana po tym, jak mocno przeterminowane zobowiązania podwyższały się wcześniej, o ponad 5 proc. w minionym roku (360 mln zł) i ponad 15 proc. w 2021 (770 mln zł). Ale sytuacja wygląda nieźle jedynie z pozoru, dzięki dużemu, ponad 20-proc., spadkowi zaległości działu „roboty” związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Obniżyły się one do 945 mln zł. Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej w ostatnim roku obowiązywania poprzedniej perspektywy budżetowej UE pozostaje motorem napędowym sektora budowlanego. W tym czasie w robotach specjalistycznych („wykończeniówka”) zaległości podniosły się o niemal 11 proc., do 1,43 mld zł. A w firmach zajmujących się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków, gdzie zaległości są najwyższe w całej branży (3,91 mld zł), wzrost sięgnął 6 proc. Mimo że nie przedstawia się to najlepiej, warto dodać, że w ostatnim przypadku jeszcze niedawno potrafiły to być zmiany czterokrotnie wyższe.

Przyhamowanie negatywnego trendu w zaległościach branży budowlanej tłumaczą najnowsze dane GUS. Według nich produkcja budowlano-montażowa we wrześniu pozytywnie zaskoczyła i to w dwóch wymiarach: skali wzrostu i faktu, że wzrost odnotowano we wszystkich trzech gałęziach budownictwa. Najbardziej o 17,9 proc. w inżynierii lądowej, ale w ujęciu rocznym rósł nawet segment budowa budynków (o 3,9 proc. r./r.), po raz pierwszy od października 2022. Jest to konsekwencja wzrostu zainteresowania zakupem nieruchomości, na którą wpływ miały: zwiększony dostęp do kredytu mieszkaniowego dzięki programowi „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, spadek stóp procentowych i realny wzrost wynagrodzeń.

Choć sytuacja się poprawia, to jednak niesolidnych dłużników wciąż przybywa i to w każdej specjalności branży budowlanej. Po ośmiu miesiącach tego roku jest ich o 526 więcej, co oznacza, że firmy budowlane stanowią ponad jedną czwartą nowych nierzetelnych płatników. W sumie problemy z płatnościami ma obecnie w tej branży 49,5 tys. podmiotów aktywnych biznesowo oraz takich, które działalność gospodarczą zawiesiły i zakończyły. Największą część z nich stanowią firmy wykończeniowe, prawie 30,2 tys., oraz wznoszące budynki, blisko 15,8 tys. W sumie problemy ma ok. 5 proc. pomiotów branży.

Ryzyko podjęcia współpracy z firmą w kłopotach finansowych istnieje zawsze, nie tylko w budownictwie. Dlatego warto sprawdzać wiarygodność płatniczą zarówno kontrahentów, jak i dostawców. Pozwoli to uniknąć problemów z biznesem i płynnością finansową. Wie o tym coraz więcej firm. W tym roku z bazy BIG InfoMonitor pobieranych jest o 20 proc. więcej raportów sprawdzających solidność płatniczą przedsiębiorstw.

- Sławomir Grzelczak, prezes BIG Info Monitor

Opinia partnera Cyklu "Rzeczpospolitej" - Analizy "Rzeczpospolitej"

Opinia partnera Cyklu "Rzeczpospolitej" - Analizy "Rzeczpospolitej"

W tym czasie w budownictwie podwyższyły się stosunkowo niewiele, bo o 2 proc. (120 mln zł), do 6,3 mld zł. Ale nie we wszystkich gałęziach budownictwa dzieje się dobrze, choć powoli widać zmiany na lepsze.

Pozostało 93% artykułu
Analizy Rzeczpospolitej
Trudniej organizować dziś promocje
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Analizy Rzeczpospolitej
Konkurencja na rynku jest bardzo mocna
Analizy Rzeczpospolitej
Konsumenci znad Wisły gonią kraje Zachodu w e-zakupach
Materiał partnera
Polska to dla Amazon doskonałe miejsce do inwestycji
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
W e-commerce coraz mocniej liczy się wiarygodność
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży