Umowy międzynarodowe

(poz. 1494 – 1495):

• siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulamin wewnętrzny kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Bukareszcie 5 października 2004 r.,

• oświadczenie rządowe z 31 sierpnia 2007 r. informujące m.in., iż wskazane akty prawne weszły w życie 1 stycznia 2006 r.

Zobacz treść Dz.U. nr 206