[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 1357) z 20 października w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Tuszyn w województwie łódzkim; weszło w życie 21 października.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1358 –1360):

- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 8 października, w sprawie:

– współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości,

– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (zmiana); oba 21 października,

- [b]sprawiedliwości[/b] z 16 października w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych; 22 października.

[b]Obwieszczenia marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 1361 – 1362), dwa z 2 października, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy:

- Prawo upadłościowe i naprawcze

- o pomocy społecznej

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zobacz treść[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=328903] Dz.U. nr 175[/link]