Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (poz 1445)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r. (poz 1444)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze (poz 1443)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (poz 1442)

Obwieszczenie Ministra Finansów

z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (poz 1441)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (poz 1440)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt P 33/12 (poz 1439)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007–2013 (poz 1438)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem (poz 1437)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt SK 33/12 (poz 1436)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12 (poz 1435)

Obwieszczenie Ministra Środowiska

z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia (poz 1434)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt K 31/12 (poz 1433)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt K 40/12 (poz 1432)